NEAK az új onkológiai gyógyszerek finanszírozásáról

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közleménye az új onkológiai terápiák finanszírozásba történő befogadásáról.

A NEAK az MKOT.hu portálon is ismertetett, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete által jegyzett, finanszírozási késedelemről szóló közlemény, valamint egy azzal kapcsolatos nyilatkozat nyomán tette közzé álláspontját:

„A 2016. november 1-jei hatállyal kihirdetett tételes finanszírozású 15 új hatóanyagból 6 gyógyszerkészítmény 2017. február 1-jétől, további 8 termék – amelyekre a közbeszerzési eljárás során érvényes ajánlat érkezett – 2017. április 1-jétől térítésmentesen, előzetes méltányossági eljárás és adminisztratív terhek nélkül hozzáférhető a betegek számára. A közbeszerzési eljárás időszaka alatt a készítményeket a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) a valóban rászoruló betegek számára egyedi méltányossági eljárás keretében biztosította, szükség esetén a méltányossági határozatokat meghosszabbította, így a betegek a patikákban a gyógyszereiket ezen időszak alatt is kiválthatták.

A kórházak számára szintén elérhető a megszokott on-line felületen az az adatlap, amely a gyógyszerek felhasználásának utólagos elszámolására szolgál, és nem azok megrendelésére ahogy az a Weborvos 2017. április 6-án „Még mindig késnek a befogadott terápiák” címmel megjelent cikkében szerepel.

2016. november 1-jei hatállyal, új indikációs pontok (15 új hatóanyag) kerültek kihirdetésre a 9/1993. NM rendelet (NM. rendelet) 1/A. számú mellékletében, amely a tételes finanszírozású gyógyszereket és azok elszámolására jogosult intézményeket tartalmazza. E jogszabály értelmében a NEAK a tételes elszámolás alá eső hatóanyagokat tartalmazó gyógyszereket elsősorban természetben köteles biztosítani, ezért az új hatóanyagok beszerzésére közbeszerzési eljárás került lefolytatásra.

A befogadott készítményekre vonatkozó beszerzési eljárást a minél gyorsabb és biztonságos betegellátás érdekében két csoportba sorolta a NEAK.

Az első csoportba azok a készítmények kerültek, ahol ezen készítmények műszaki paraméterei nem indokolták tárgyalásos eljárás alkalmazását, így egy gyorsabb eljárást követően, már 2017. február 1-től 6 hatóanyag hozzáférhetővé vált a kórházakban tételes finanszírozás keretében.

A másik csoportba azok a készítmények kerültek, ahol mindenképp szükséges volt tárgyalás lefolytatása annak érdekében, hogy a NEAK megfelelő árkedvezményt érjen el, s így több beteg számára legyen biztosíthatóak ezen új, korszerű terápiák. A közbeszerzési eljárás lezárásra került: 8 hatóanyag esetében eredményhirdetés megtörtént, így április elsejétől tételes finanszírozás keretében hozzáférhetőek a betegek számára (egy hatóanyag kivételével, amelyre érvénytelen ajánlat érkezett).

A Magyar Onkohematológiai Betegekért Alapítvány (MOHA) írásban megküldött kérésének megfelelően a fentiekről a cikkben említett – április 5-én tartott – szakmai fórumot megelőzően, 2017. március 29-én szintén tájékoztatást adtunk. Folyamatosan kapcsolatban állunk az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) képviselőivel is, így nemcsak az általuk képviselt tagvállalatok – a közbeszerzésben érintett gyártók révén –, hanem a NEAK-tól is tájékoztatást kaphattak az eljárások fázisairól.”