Dr. Hideghéty Katalin elnök

Dr. Hideghéty Katalin az MKOT elnöke, a Szegedi Tudományegyetem Onkoterápiás Klinikájának egyetemi tanára, a Sugárterápiás Részleg vezetője.

Hideghéty Katalin

Hideghéty Katalin

Hideghéty Katalin 1958-ban született Szegeden. Itt végezte iskoláit, majd a Szent-Györgyi Albert Orvostudomány Egyetem Általános Orvosi Karán szerzett diplomát 1983-ban.

A SZOTE Klinikai Mikrobiológiai Intézetében kezdte tudományos munkatársként pályáját, majd a megyei Kórház Rendelőintézet kémiai laboratóriumában és Belgyógyászati Osztályán dolgozott. 1985-től orvos tanárként tanított a Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szak-és Szakközép Iskolában.

1987-ben visszatért a Szent-Györgyi Albert Orvostudomány Egyetemre, a Vadon Gábor professzor vezette Radiológiai Klinkia sugárterápiás részlegre, klinikai orvosként.

Először sugárterápiából szakvizsgázott 1990-ben, majd rá két évre megszerezte a klinikai onkológia szakvizsgát is. Mindkét szakvizsga előtti 6-6 hónapos elméleti gyakorlati felkészülése Budapesten az OOI-ben történt. Ezt egészítették ki az Európai Sugárterápiás társaság által szervezett 1 hetes intenziv tanfolyamok, illetve az 1 hónapos Oxfordi, Department of Radiotherapy & Oncology of Churchill Hospital-ban töltött, valamint fél éves Montpellier-i sugárterápiás tréningek, tanulmányutak. A Dubois professzor vezette Service de Radiotherapie CLRC Val D´Aurelle-ben a sugárterápiás ismeretek mélyítése és különböző Magyarországon akkor még nem alkalmazott technikák gyakorlati elsajátítása mellett, a medulloblastoma sugárkezelési lehetőségeinek kutatásával foglalkozott. Eredményeit a Bulletine du cancer újságban közölte és a Medulloblastome de’l adult című disszertációjában foglalta össze, melyet 1992-ben a Montpellier-I Egyetemen védett meg, és megkapta franciaországban a “Diplome d´assistant en radiotherapie a titre étranger Université de Montpellier” diplomát.

1995-ig negyedik gyermeke születéséig a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem újonann alakult Onkoterápiás Klinikáján végezte a betegellátást, részt vett az onkológia magyar és angol nyelvű graduális képzésének szervezésében, bevezetésében, majd aktívan végezte a szemináriumok vezetését, illetve folytatta a koponyabesugárzott gyermekek késői agyi szövődményeinek tudományos vizsgálatát.

1996-ban klinikai kutatóorvosi meghívást kapott az esseni Sugárterápiás Klinikára, ahol a petteni atomreaktornál kiépített sugárforrással végzett EORTC 11 960 fázis I. klinikai vizsgálat sugárterápiás szakértői tevékenysége mellett, részt vett a napi rutinfeladatok végzésén túlmenően, speciális sugárterápiás kezelésekben, így intraoperatív besugárzásokban, szembetegségek sugárkezelésésben, szem melanoma protonterápiájában, az eredmények feldolgozásában. Új eljárásait, technikai megoldásait a protonkezelés előkészítéséban és a szem-brachytherápia területén ma is alkalmazzák. Essenben továbbá szemészeti, sebészeti, urológiai és idegsebészeti klinikák sugárterápiás konziliáriusi feladatait látta el. Az Esseni klinika tagjaként részt vett fej-nyak, tüdő és limfomás betegek kezelésének fázis III. klinikai vizsgálataiban, illetve a Betamed centralizálható beta emitter sugárforrással végzett fázis II. dóziseszkalációs klinikai vizsgálat előkészítésében, a kutatási protokoll sugárterápiás szempontok szerinti átdolgozásában.

1999-ben letette Düsseldorfban a német sugárterápiás szakvizsgát. 1999-től a CIRCLE orvosi cyclotronnal végzett neutronterápia szervezésének, végzésének felelősévé nevezték ki. Elemző, fejlesztő, standardizáló törekvései nyomán a következő évben megháromszorozódott a neutronnal kezelt betegek száma és a fizikus-csoporttal közösen kidolgozott újításai lényeges folyamat-optimalizásláshoz vezettek. 2000-ben meghívták a European Neutrontherapy Advisory Group EUNAG neutronterápia európai szakértői csoportjába.

Fő feladata azonban a BNCT-hez kapcsolódó szerteágazó tevékenységek végzése, az eredmények feldolgozása volt. 2000-ben az International Society of Neutron Capture Therapy (ISNCT) tanácsadó testületének a “Board of Councilors” tagjává választották, majd kinevezték a “Standards and Quality Assurance in Clinical Trials” bizottság (Committee) elnökévé. (Chairperson), és tagjává vált az EORTC BNCT- és Radiotherapy csoportjainak.

2001-től hazatérve Magyarországra orvosigazgató a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet Onkoradiológiai Osztályán. Itt célul tűzte ki a betegkezelésben a kiváló technikai lehetőségek maximális kihasználásának megszervezését. Sikerült egy kizárólag 3D konformális kezelési rendszert és ennek minőségellenőrzését kialakítani a különböző rögzítőeszközök helyi fejlesztésű kiegészítésével.

2002-ben az ESTRO 3-tagú küldöttségében részt vett a mellékhatások mérésének standardizáslására összehívott világkonferencián, ahol az NCIC-CTC 3.0 változat értékelését, továbbfejlesztését végezték.

2003-tól részt vett az Onkológiai és Sugárterápiás Szakmai Kollégium munkájában a sugárterápiás fejlesztésekkel kapcsolatos országos stratégia kidolgozásában, illetve hadronterápiával kapcsolatos kérdések megválaszolásában.

2004-től a Pécsi és a Szegedi tudományegyetem Onkoterápiás Klinikáin fél-fél munkaidőben irányította a 3D konformális sugárkezelés folyamatainak betanulását, megszervezését, majd 2005–től teljes állásban az SZTE Onkoterápiás Klinikán folytatta a munkát egyetemi docensként, majd 2020-tól egyetemi tanárként. 2005-ben bevezette a teljes test illetve az egyes régiók különböző sugárkezelési technikákhoz adaptált optimális pozícionálását, immobilizációját lehetővé tevő rendszert, melyet az ORFT céggel együttműködve, saját tervei alapján dolgoztak ki. Számos közlemény igazolta a termoplasztikus maszkrögzítés, és az AIOTM rendszer alkalmazásának előnyeit mind a rizikószervek dózisterhelésének csökkentésében, mind a napi besugárzás végzésénél szükséges fektetési pontosság fokozásában. 2007-től elérhetővé vált Magyarországon az FDG-PETCT, melynek mindkét központjával felvette a kapcsolatot, és az együttműködés hátterének, technikai részleteinek megalapozása után hazánkban elsőként bevezették fej-nyak, tüdő, nyelőcső daganatokban kidolgozott protokoll szerint, valamint limfómák, melanoma, lágyrész szarkómák esetén individuálisan, a valós PETCT alapú besugárzástervezést. Ennek értékét hosszútávú követéssel több előadásban, közleményben bizonyította.

2009 januárjától részt vett egy speciális képalkotó modalitás, a dual energiás CT felhasználásának kutatásában egy 3 éves pályázat keretében. A pályázati peiódus végén a kutatócsoport figyelme az MRI alapú céltérfogat-, és rizikószerv meghatározás felé fordult, melyben az SZTE Onkoterápiás Klinika is nagy szerepet vállalt irányításával, kidolgozva fej-nyak, és kismedence lokalizációban MRI kompatibilis immobilizáció alkalmazását, és képregisztráció, képfúzió alapján az MRI széleskörű felhasználását besugárzás-tervezésben. Ennek eredményéről Atlantában egy GE által szervezett MRI-sugárterápia fejlesztés workshop-on számolt be, meghívott előadóként.

A sugárkezelés fejlesztésére irányuló klinikai kutatások mellett mindig fontosnak tartotta a klinikumban felvetődő kérdések kísérletes vizsgálatát. Már kezdő orvosként felvette a kapcsolatot a különböző preklinikai kutatást végző munkacsoportokkal Szegeden, azonban tervei megvalósítását a Kaposvári Egyetemen, majd egy OTKA pályázat nyújtotta támogatásból a PTE és SZTE Onkoterápiás Klinikáin további szegedi kutatóhelyekkel együttműködésben teljesítette ki.

Sikerült létrehoznia egy Magyarországon hiánypótló, sugárterápiához kapcsolódó sugárbiológiai munkacsoportot. Ennek működése, kutatásai a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 projekt támogatásából (később kiegészülve egy Richter pályázat nyújtotta összeggel) vált intenzívvé. Az Onkoterápiás Klinikán korábban nem létezett laboratóriumi hátteret a Bőrklinikával, Neurológiai Klinikával, Pathológiai- és Műtéttani Intézettel kialakított szoros kapcsolat biztosította. Az első terápia asszociált magyar sugárbiológiai műhely nagy lelkesedéssel alapozta meg a sugárbiológia in vitro és kisállat kísérleteit, kutatva a központi idegrendszeri sugárhatásokat, hatás módosítási lehetőségeket, potenciális radioprotektív illetve radioszenzitizáló ágenseket. Egyúttal már ekkor elkezdtek készülni a speciális fizikai, biológiai tulajdonságú lézer indukált másodlagos ionizáló sugárnyalábok sugárbiológiai kutatásaira, és irányításával a klasszikus modellek mellett bevezették a számos előnnyel rendelkező zebrahal embrió modellt. Későbbiekben a projekt zárulása után részben az ELI-ALPS kutatóintézetben, részben az SZTE-n folytatta kutatásait.

A lézeres kutatócsoportok között a létrehozott biológiai munkacsoport lényeges elismerést vívott ki következetes, a lézeres technika adta kihívásokra megoldásokat nyújtó eredményeivel. A zebrahal embrió rendszert tovább fejlesztették, ill. folyamatosan fejlesztik, kvantitatív végpontokat vezettek be, és validáltak a sugárbiológia tradícionális modelljei mellett.

Kutatásaikat jelenleg a LaserLab projekt támogatásával végezik az SZTE-n, melynek jelenlegi, és a jövőben beadandó pályázat írásában is aktívan részt vett. Több sugárbiológiával, illetve klinikai kutatással kapcsolatos konferencia szervezésében vett részt, önállóan szervezte 2008-ban Szegeden a PETCT sugárterápiás alkalmazásáról szóló, 2011-ben Váralján az első terápia asszociált sugárbiológiai, 2016-ban pedig az un. ELI-TEAM konferenciákat Szegeden. 6 éve minden évben részt vesz a LAMELIS (Lasers in Medicin) nemzetközi nyári iskola szervezésében, oktatásában. 2016-tól az ELI-SZTE Kutatási Bizottságának elnöke, a Természetes Vegyületek Virtuális Központjának tagja. Széleskörű hazai és nemzetközi együttműködésben folytatja az onkoradiológia kezelési index javítását célzó munkáját, klinikai és preklinikai kutatásait.

Oktatási tevékenysége eddigi munkahelyein (Essen, Kaposvári Egyetem, PTE, SZTE), és országos szinten is kiterjedt az orvostanhallgatók, szakdolgozók graduális és posztgraduális képzésére, szakvizsga előkészítésére, mind elméleti, mind gyakorlati vonatkozásban, továbbá szakorvosi továbbképzésre. 2022-től Szegeden a Sugárterápiás Grémium munkáját irányítja.

Tagja a Magyar Onkológusok Társaságának, az European Society on Therapeutic Radiotherapy and Oncology (ESTRO)-nak, vezetőségi tag a Neuroonkológiai Társaságban.

2022-es elnökké választása előtt vezetőségi tagként vett részt a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság munkájában.

Német, angol és francia nyelven beszél.

2021-ig összesített impakt faktora: 138,404
Független hivatkozások száma: 801
Hirsch-index: 15