Több pont kellett az orvostanhallgatóvá váláshoz

A Semmelweis Egyetem orvos-, fogorvos- és gyógyszerészképzésére, valamint több egészségtudományi szakára is csak a tavalyinál magasabb pontszámmal lehetett bekerülni az idén. Az orvos- és egészségtudományi területen országos szinten a Semmelweisen volt szükség a legtöbb pontra a bejutáshoz: az Általános Orvostudományi Karon 441, a Fogorvostudományi Karon 437, a Gyógyszerésztudományi Karon 403 az idei ponthatár. Az Egészségtudományi Karon a leendő gyógytornászoknak és dietetikusoknak volt szükségük a legtöbb pontra, 423-ra, illetve 396-ra.

Az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK) tehát 441 pontra volt szükség a felvételhez, ami hattal magasabb a tavalyinál. Az induló évfolyamon 377-en államilag finanszírozott, míg hárman költségtérítéses módon kezdhetik meg tanulmányaikat. Dr. Hunyady László dékán azt mondta: az ÁOK-on hagyományosan magas a mérce, és a felvételi megfelelő szűrőt jelent a bekerüléshez, amit mutat a lemorzsolódás nagyon alacsony mértéke.

Az általános orvos osztatlan képzésre való bejutáshoz a Szegedi Tudományegyetemen 426, a Debreceni Egyetemen 425, a Pécsi Tudományegyetemen 420 pontra volt szükség.