Országos publikációs adatbázis létrehozásáról határoztak

Kormányhatározat született a tudományos közlemények közzétételéről szóló nemzeti bibliográfiai adatbázis létrehozatalával kapcsolatos egyes feladatokról.

könyvtárA Magyar Közlönyben a napokban megjelent határozatban az szerepel, hogy „a Kormány, tekintettel arra, hogy kiemelten fontosnak tartja a  költségvetési támogatásból folytatott tudományos szakmai tevékenységet,

1. támogatja egy olyan tudományos közleményeket tartalmazó nemzeti bibliográfiai adatbázis (a  továbbiakban: adatbázis) létrehozását, amely kötelezően tartalmazza:

a) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak által a jogviszonyuk keretei között megalkotott és megjelentetett tudományos közleményeket, valamint

b) a  költségvetési forrásból tudományos mű megírására, létrehozására irányuló szerződés alapján támogatásban részesülő személyek által megjelentetett tudományos műveket;

2. egyetért azzal, hogy az adatbázis alkalmas kell, hogy legyen az önkéntesen közzétenni kívánt tudományos művek befogadására;

3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  megfelelő törvényi szabályozás érdekében – a  Magyar Tudományos Akadémia elnökével együttműködésben – készítsen előterjesztést a  Kormány számára, amely szerint a  Magyar Tudományos Akadémia (a  továbbiakban: MTA) közfeladata lesz egy olyan országos elektronikus információs közszolgáltatás nyújtása, amely

a) kötelezően tartalmazza az  1.  pont szerinti személyek tudományos közleményeinek címét, első megjelenési helyét, a szerző és a tudományos közlemény felett rendelkezni jogosult nevét (megnevezését),

b) biztosítja a nyilvános hozzáférés ingyenességét, továbbá

c) lehetővé teszi az arra nem kötelezett személyek esetén az önkéntes közzététel lehetőségét;

Határidő: 2014. július 31.

4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a nemzetgazdasági miniszter bevonásával – vizsgálja meg az MTA által működtetni kívánt adatbázishoz szükséges források biztosításának lehetőségét, és erre vonatkozóan tegyen javaslatot a Kormány részére.