Nyilvánossá váló gyógyszeripari juttatások

2016. jelentős év lesz a gyógyszeripari cégek életében, hiszen működésük során először hozzák nyilvánosságra mindazokat a juttatásokat, amiket a megelőző évben egészségügyi intézményeknek és orvosoknak nyújtottak. A témában a Weborvos kérdezte Némethi Erikát, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) igazgatóját.

Némethi Erika

Némethi Erika

– Mi vezetett el ehhez a mérföldkőnek számító eseményhez?
– A folyamat Magyarországon 2006-ban kezdődött a gyógyszer-gazdaságossági törvény hatályba lépésével, majd 2011-ben a GYEMSZI részére történő rendezvény bejelentési kötelezettséggel folytatódott. Ezt követte 2012 februárjában a négy magyarországi gyógyszeripari szövetség nemzetközi viszonylatban is példaértékű önszabályozása a Kommunikációs Etikai Kódex közös elfogadásával. Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete 2013 végén fogadta el azt a magyar Transzparencia Kódexet, amelynek alapja az EFPIA, az Európai Gyógyszeripari Vállalatok és Egyesületek Szövetsége által készített, az európai uniós versenyjogi és adatvédelmi szabályozásokat figyelembe vevő, európai szintű Transzparencia Kódex. A társadalom és az egészségügyi szereplők számára is nagyon fontos a gyógyszeripar működésének és egészségügyi integrációjának átláthatósága, annak folyamatos biztosítása és javítása. A Transzparencia Kódex segítségével is ezt az igényt tudjuk kielégíteni és azt várjuk, hogy nőni fog a bizalom a gyógyítást végző szakemberek és az új gyógyszereket fejlesztő gyógyszeripar irányában.

– A betegek, de még az egészségügyi szakemberek fejében is létezhetnek tévhitek a gyógyszeripar valós tevékenységeiről és szerepéről. Hogyan fog az új Transzparencia Kódex ezen segíteni?
– Betegként sokszor nem gondolunk bele, hogy milyen nehéz egy új, bizonyítottan hatékony és biztonságos innovatív gyógyszer kifejlesztése. Másrészt, az orvosok szakmai és terápiás függetlenségét is érik időnként kritikák. Így sokkal többet kell beszélnünk arról, hogy a gyógyszeripari vállalatok és az orvosok közötti együttműködéseknek mi a célja és milyen feltételek mentén történnek. A Transzparencia Kódex egy önszabályozó irányelv, átláthatóvá teszi a gyógyszercégek és az orvosok, illetve egészségügyi szolgáltatók közötti anyagi kapcsolatokat. Az adatok nyilvánosságra hozatala révén az emberek megismerhetik és megérthetik a gyógyszeripari innováció és az előbb említett együttműködések életükre és egészségükre gyakorolt hatásait. A Kódex hazai bevezetését számos egyeztetés és előkészület előzte meg, mivel a juttatások mögött értékes együttműködések vannak, amik egyértelműen a gyógyítás színvonalának emelését szolgálják.

– Mondana konkrét példákat ezekre az együttműködésekre?
– A Kódex hatálya alatt az érintettek hozzájárulásával nyilvánosságra fogjuk hozni mindazokat a közvetett és közvetlen kifizetéseket, amelyek az orvosok továbbképzésével és szakmai rendezvények támogatásával, magyarországi helyszíneken végzett klinikai vizsgálatokkal, tudományos együttműködésekkel, mint például előadások tartásával és szakértői feladatokkal kapcsolatosak. Az orvosok a napi gyógyító munkájukon felül gyakran jelentős többletmunkával végzik el ezeket a tevékenységeket és a díjazások ezekért az extra erőfeszítésekért járnak. A gyógyítási lehetőségek egyes területeken rohamosan fejlődnek, így folyamatos tanulás nélkül a naprakész szakmai tudás nem biztosítható. A szakmai továbbképzéseken, a magyar és nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel ma elsődlegesen a gyógyszeripar támogatása révén válik lehetővé.

– Milyen adatokat fognak nyilvánosságra hozni és hol lesznek elérhetők ezek az információk?
– Az adatközlés az EFPIA összes tagvállalatára és azok leányvállalataira vonatkozik és lefedi az összes egészségügyi szakembert, orvosokat, gyógyszerészeket és szakdolgozókat. Az egészségügyi intézményeknek, az alapítványoknak és a szakmai szervezeteknek nyújtott támogatások is a Kódex hatálya alá tartoznak. A 2015-ös támogatási adatok az adatvédelmi szabályok szigorú betartásával lesznek elérhetők a gyógyszercégek honlapjain. A közlés határideje 2016. június 30. Az adatok a közzétételtől számítva legalább 3 évig nyilvánosak lesznek. Egy választott Transzparencia Bizottság fogja elsősorban felügyelni a vállalt önszabályozás betartását, és egy súlyosabb szabályszegés esetén közzéteszi majd az érintett vállalat nevét, valamint kizárhatja azt, mint nem transzparens gyógyszercéget.

A teljes interjú a Weborvoson olvasható.