Mikor vehet igénybe segítő személyt kórházi beteg?

Január 1-től módosult az egészségügyi törvény, amely szerint látogatási időn túl úgynevezett segítő személyek tartózkodhatnak a kórházban a betegek mellett.

Az Adózóna.hu a segítő személyről, és ehhez kapcsolódóan a betegek kapcsolattartási jogaira vonatkozó szabályokat foglalta össze. Az eddig is érvényben lévő kapcsolattartásra vonatkozó jog egészült ki 2023. január 1-től az úgynevezett segítő személlyel. A segítő személy a látogatási időn túl is a beteg mellett tartózkodhat, erre tekintettel segítő személy kizárólag nagykorú lehet, és az ápolt beteg benntartózkodása idejére tartózkodhat a beteg mellett, ha az egészségügyi szolgáltató infrastrukturális feltételei ezt lehetővé teszik.

Mikor vehető igénybe a segítő személy? A törvény alapján, ha a beteg

  • önmagát nem tudja ellátni,
  • állapota miatt folyamatos segítségre szorul,
  • hosszú távú fekvőbeteg ellátást igényel,
  • pszichés krízishelyzetben van vagy
  • haldoklik,

akkor jogosult egy segítő személy igénybevételére. A segítő személyt a beteg nevezheti meg. Cselekvőképtelen beteg esetén a segítő személyt egy, a beteg által korábban megnevezett személy is megjelölheti, vagy a beteg törvényes képviselője, ennek hiányában adott hozzátartozója is rendelkezhet a segítő személy kijelöléséről.

Ki kell emelni, hogy a törvény indokolása alapján a segítő személy nem végez egészségügyi tevékenységet. Jelenlétével kizárólag a beteg lelki jobblétét támogatja, valamint az egészségügyi személyzet feladatkörébe nem tartozó esetekben segít a betegnek.