Impresszum

Klinikai Onkológia, a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság hivatalos lapja.

ISSN 2064-5058

A szerkesztőség címe:
Egyesített Szent István és Szent László Kórház, 1. pavilonFejléc
Budapest 1097 Budapest, Albert Flórián út 5–7.
Telefon: +36-1-455-8273
Fax: +36-1-455-8107
E-mail: klinikaionkologia@gmail.com

Megjelenik kéthavonta.
Az MKOT tagjai számára ingyenes.
Éves print+online előfizetési díj: 7000 Ft
Példányonkénti ár: 2000 Ft

A szakfolyóirat online elérése: www.klinikaionkologia.hu

Kiadja:
Alapítvány a Legkorszerűbb Onkológiai Gyógyításért
Felelős kiadó: Bodoky György

A kiadvány megjelenését gondozza:
Literatura Medica Kiadó Kft.

Minden jog fenntartva.
A folyóiratban megjelent valamennyi írásos és képi anyag közlési joga az Alapítványt illeti, a megjelent anyagnak, illetve egy részének bármilyen formában történő másolásához, ismételt megjelentetéséhez az Alapítvány hozzájárulása szükséges.

A kiadó címe:
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 75/a
Postacím: 1539 Budapest, Pf. 603
Telefon: +36-1-316-4556
Fax: +36-1-316-9600
E-mail: litmed@lam.hu
Weboldal: www.elitmed.hu

Szerkesztő: dr. Lipták Judit
Lapterv és tipográfia: Sándor Zsolt
Korrektor: Kulcsár Gabriella
Hirdetésfelvétel: Láng Szilvia hirdetési menedzser (lang.szilvia@lam.hu)
A Literatura Medica Kiadó a folyóiratban megjelent hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget.

Nyomdai munkák: Pauker Nyomdaipari Kft.