Érdekmérlegelési teszt az MKOT adatkezeléséhez

A jóváhagyást követően ide kerül az érdekmérlegelési teszt friss dátummal.