Egyedi méltányosság: mégis lehet fellebbezni

Az Alkotmánybíróság (Ab) 2018. december 29-i dátummal hatályon kívül helyezte az egészségbiztosítási törvénynek azt a passzusát, amely szerint a méltányossági jogkörben hozott döntés ellen fellebbezésnek nincs helye, azt kizárólag semmisségre hivatkozva lehet megtámadni a bíróságnál. A hatályon kívül helyezést két bíró kérte az előttük lévő ügyek kapcsán.

Amint arról a Napi.hu hírt adott, az Alkotmánybíróság a két ügyet a tartalmi azonossága miatt egyesítette. Mindkét bíróság az azonos törvényhely hatályon kívül helyezését kérte.

Az Ab idézte az Alaptörvény ide vágó két rendelkezését. Az első kimondja: „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el.”

A második pedig így szól: „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely jogát vagy jogos érdekét sérti.” Az egészségbiztosítási törvény vitatott szövege viszont ezzel szemben kimondja: „A méltányossági jogkörben hozott döntés ellen fellebbezésnek nincs helye, és azt kizárólag semmisségre hivatkozva lehet megtámadni”.

Az utóbbi mondat az AB szerint alaptörvény-ellenes, ezért azt december 29-i hatállyal megsemmisítette.

Az alkotmánybírósági határozatot tartalmazó Magyar Közlöny ide kattintva letölthető.