Biológiai gyógyszerek: ingyenes oktatási anyag a gyógyszerészektől

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság és a Magyar Gyógyszerésztudományért Alapítvány a biztonságosabb betegellátás érdekében elektronikus oktató anyagot készített egészségügyi szakemberek számára a fejlett terápiás készítményekről, mely az ismereteket hat modulban tárgyalja.

  1. logo_magyar-BLUE-vektorBiológiai gyógyszerek: definíció, csoportjaik, előállításuk és minőségi jellemzőik sajátosságai, a biohasonlóság jelentése
  2. A gyártástechnológiai változtatások és a biohasonló készítmények fejlesztése közötti hasonlóságok és különbségek
  3. Hasonló biológiai készítményekre vonatkozó klinikai követelmények
  4. Indikáció extrapoláció biohasonló monoklonális antitest gyógyszerek esetében
  5. A biohasonló gyógyszerek felcserélhetősége és helyettesíthetősége
  6. Farmakovigilanciai megfontolások a biológiai készítmények esetében

„Manapság egyre többször halljuk, hogy az új gyógyszerek nagy része biológiai készítmény. Hallhatunk monoklonális antitest gyógyszerekről, biohasonló készítményekről, és további számos olyan információ, új fogalom jut el hozzánk, amiknek pontos jelentésével nem vagyunk teljesen tisztában. Nem csoda, hisz ezek a készítmények számos tekintetben különböznek a hagyományos kismolekula hatóanyagú gyógyszerektől, és helyes alkalmazásuk sok új és speciális ismeretet kíván. Immunogenitásuk következtében például új típusú mellékhatások jelenhetnek meg és teljesen új fogalom a követő molekulák esetében használt biohasonlóság/bioszimilaritás.

Az oktatási anyag távoktatásként akkreditálásra került az OFTEX (2 kreditpont/modul) rendszerben, így továbbképzési pont jóváírása is kérhető. Belgyógyászat, bőr-, nemibetegségek és kozmetológia, diabetológus, endokrinológia, gastroenterológia, onkoradiológia, reumatológia területen szakma specifikus, a többi kolléga esetén pedig nem szakma specifikus kreditpont kapható. Az oktatási anyag a bejelentkezés során szükséges regisztrációt követően ingyenesen érhető el 2015. december 31-ig a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság honlapján keresztül.

Minden érdeklődő szakembert biztatunk, hogy oktatási anyagunk megismerésével, elsajátításával gyarapítsa, frissítse ismereteit a korszerű terápiás készítményekről.”

Prof. Szökő Éva, Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság
Dr. Tábi Tamás, Magyar Gyógyszerésztudományért Alapítvány

Az oktatási tananyagot ide kattintva érheti el.