Az onkológiai gyógyításnak része a kommunikáció is

Két onkológiai centrum közös közleményben hívta fel a figyelmet az orvos-beteg kommunikáció fejlesztésének, nagyobb hangsúlyú oktatásának szükségességére.

Meggyőződéssel valljuk, hogy a daganatos betegek kezelése nem merül ki a szűken vett orvosi ellátásban, hiszen nem betegséget, hanem beteget gyógyítunk. Az orvos – beteg találkozásokkor a diagnosztizálásra és kezelésre vonatkozó szakmai tudás mellett elengedhetetlenül fontos az is, hogy miként tájékoztatjuk a beteget és hozzátartozóját, illetve miképp beszéljük át a helyzetet, a további teendőket, vagy épp a kezelések lezárását.

A betegség olyan lelkiállapotot eredményez, amelyben szinte minden, orvostól eredő megnyilvánulás szuggesztív erővel bír, ezért nem mindegy, hogy milyen, gyakorlatban kiérlelt tudásuk van erre vonatkozóan a szakembereknek – áll az Egyesített Szent István és Szent László kórház Onkológiai Centrumának és a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórház Onkológiai Centrumának közös nyilatkozatában.

Az onkológia centrumokban dolgozók számára a szakmai képzés biztosított, de nem tartjuk biztosítottnak az orvos és beteg közti kommunikációra vonatkozó tudás folyamatos fejlesztését.

Ezért mi, az Egyesített Szent István és Szent László kórház Onkológiai Centruma és a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórház Onkológiai Centruma közösen kinyilvánítjuk, hogy
• az orvos – beteg kommunikáció a gyógyító tevékenység fontos eleme
• a két intézmény keresi ezen a téren a fejlődés lehetőségét, hogy így is segítsük a betegellátás színvonalának növelését.

A fejlesztendő területek meghatározásában, a fejlődés irányának végiggondolásában a Magyar Hospice Alapítványnak volt kezdeményező szerepe, a két Onkológia Centrum vállalásának előkészítése az alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat programja keretében valósult meg – tudatták állásfoglalásukban.