Állami elismerések az egészségügyben a nemzeti ünnepen

A március 15-i nemzeti ünnepen orvosok, kutatók, egészségügyi dolgozók munkásságát is elismerték.

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta:

DR. ÁDÁM VERONIKA Széchenyi- és Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, biokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Semmelweis Egyetem professor emeritája az idegek oxidatív károsodásának kutatása területén végzett több évtizedes, nemzetközileg is elismert munkája, valamint tudományos közéleti szerepvállalása elismeréseként;

DR. MISETA ATTILA JÁNOS, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem rektora, az Általános Orvostudományi Kar Laboratóriumi Medicina Intézetének igazgatója, egyetemi tanára a pécsi orvos- és egészségtudományi képzések, illetve a laboratóriumi medicina fejlesztése, valamint a helyi betegellátás hatékonyságának növelése érdekében végzett kimagasló, példaértékű szakmai tevékenysége elismeréseként;

DR. SCHAFF ZSUZSANNA Széchenyi- és Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Semmelweis Egyetem professor emeritája, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara II. számú Patológiai Intézetének volt igazgatója több évtizedes, kiemelkedő kutatói és iskolateremtő oktatói pályafutása, különösen a májgyulladást okozó vírusok kutatása területén elért, nemzetközileg is jelentős eredményei elismeréseként;

DR. WITTMANN TIBOR GYÖRGY belgyógyász, gasztroenterológus, a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusa a belgyógyászat és a gasztroenterológia elismert képviselőjeként folytatott kimagasló színvonalú kutatói, a szegedi betegellátás fejlesztését szolgáló szakmai, valamint a helyi szakorvosképzésben végzett oktatói munkája elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje katonai tagozata kitüntetést kapta:

DR. SANDRA SÁNDOR nyugállományú orvos ezredes, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központja Reumatológiai és Fizioterápiás Szakrendelésének rendelésvezető főorvosa a lézer- és magnetoterápia területén elért jelentős kutatási eredményei, valamint a katonai egészségügyben végzett kimagasló színvonalú orvosi, oktatói és vezetői munkája elismeréseként.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitütetést kapta:

DR. NAGY ZOLTÁN ZSOLT Batthyány-Strattmann László-díjas szemészorvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója, egyetemi tanár, az Egészségtudományi Kar korábbi dékánja nemzetközileg is elismert, kiemelkedő szemészorvosi pályafutása, valamint a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Doktori Iskolájának megalapításában vállalt jelentős szerepe elismeréseként;

DR. NYÁRÁDY JÓZSEF baleseti sebész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa az egészségügy területén, elsősorban a mikrosebészetben elért, nemzetközileg is jelentős tudományos-szakmai eredményei, valamint magas színvonalú oktatói munkája elismeréseként;

DR. NYIRÁDY PÉTER, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Urológiai Klinikájának igazgatója, egyetemi tanára több évtizedes kutatói-oktatói, illetve gyógyítómunkája, különösen a plasztikai, a rekonstrukciós sebészeti és a laparoszkópos urológia terén elért eredményei elismeréseként;

DR. POLGÁR CSABA Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa a sugárterápia kutatása területén végzett nemzetközi szintű tudományos munkája, valamint a hazai sugárterápiás kezelések minőségének fejlesztését szolgáló szakmai és oktatói tevékenysége elismeréseként;

PUSZTAINÉ DR. PODMANICZKY ERZSÉBET orvos, rákkutató, az Országos Onkológiai Intézet tudományos tanácsadója, a Magyar Orvosi Kamara Nemzetközi Bizottságának volt elnöke a magyar egészségügy területén végzett több mint öt évtizedes, áldozatos munkája, az uniós egészségügyi kapcsolatok fejlesztésében vállalt szerepe, valamint a betegeknek és rászorulóknak nyújtott önzetlen segítsége elismeréseként;

DR. SOMKÚTI ISTVÁN GYÖRGY nőgyógyász, a pennsylvaniai Temple University professzora az Amerikai Magyar Orvosszövetség elnökeként, majd tagjaként a magyarországi, valamint a szórványban élő településekről származó fiatal orvostanhallgatók támogatásában, továbbá a magyarországi és az amerikai magyarság közötti kapcsolatok erősítésében vállalt szerepe elismeréseként;

DR. SÓTONYI PÉTER, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika klinikai igazgatóhelyettese a jövő orvosait saját látásmódjával és tapasztalataival oktató egyetemi tanári munkája, a betegekhez magas szakmai felkészültséggel forduló orvosi tevékenysége, valamint több évtizedes önkéntes mentős és karitatív szolgálata elismeréseként;

PROF. DR. ULRIK RINGBORG onkológus, a stockholmi Karolinska Onkológiai Centrum igazgatója, az Európai Onkológiai Intézetek Szervezetének volt elnöke a magyar rákkutatás nemzetközi elismertéségének erősítésében vállalt szerepe elismeréseként;

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitütetést kapta:

DR. BERCSÉNYI LAJOS Batthyány-Strattmann László-díjas szülész-nőgyógyász, onkológus szakorvos, a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház nyugalmazott főigazgató főorvosa több évtizedes, kiemelkedő orvosi szolgálata, valamint értékteremtő közéleti tevékenysége elismeréseként;

DR. BLATNICZKY LÁSZLÓ gyermekdiabetológus, az Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő főorvosa a gyermekkori cukorbetegséggel, illetve az elhízás gondjaival küzdő gyermekekért végzett több évtizedes, áldozatos munkája elismeréseként;

DR. ENTZ LÁSZLÓ érsebész, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszékének egyetemi tanára, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Érsebészeti és Angiológiai Tagozatának volt vezetője az érsebészeti műtétek everziós technikájának magyarországi bevezetése érdekében végzett tevékenysége, valamint a szakmai közéletben vállalt aktív szerepe elismeréseként;

DR. HACKI TAMÁS fül-orr-gégész, foniáter, audiológus, a Regensburgi Egyetem Fül-orr-gégészeti Klinikájának nyugalmazott professzora, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tagja a rászoruló gyermekek érdekében végzett önzetlen gyógyítómunkája és széles körű karitatív tevékenysége elismeréseként;

DR. HUZIÁN IDA tüdőgyógyász, a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet volt főorvosa Zala megye egészségügyi ellátása, különösen a Lentiben és vonzáskörzetében élők gyógyítása érdekében végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként;

DR. KECSKÉS LÁSZLÓ ISTVÁN Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Mellkassebészeti Osztályának osztályvezető főorvosa, címzetes egyetemi docens a mellkassebészet területén végzett több évtizedes, kimagasló színvonalú szakmai és vezetői munkája
elismeréseként;

DR. KÖRNYEI JÓZSEF LÁSZLÓ, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Élettani Intézetének egyetemi docense példaértékű kutatói, oktatói és tudományos közéleti tevékenysége, valamint jelentős tananyagfejlesztő munkája elismeréseként;

DR. LENGYEL CSABA ATTILA belgyógyász, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Belgyógyászati Klinikájának tanszékvezető egyetemi tanára, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke Szeged város és környéke lakóinak, illetve a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak és munkatársainak egészségügyi ellátása területén végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként;

DR. MÉSZÁROS LAJOS Batthyány-Strattmann László-díjas tüdő- és belgyógyász, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának emeritus főiskolai tanára a hazai egészségügyi ellátórendszer fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő munkája, a Zala megyében élő tüdőbetegek gyógyítása iránti elkötelezettsége, valamint az egészségügyi felsőoktatás területén folytatott példaértékű oktatói és vezetői tevékenysége elismeréseként;

DR. NOVÁK LÁSZLÓ idegsebész, neurológus, a Debreceni Egyetem Klinikai Központja Idegsebészeti Klinikájának egyetemi docense színvonalas gyógyítómunkája, valamint az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége és közéleti szerepvállalása elismeréseként;

DR. PÜSPÖKI GABRIELLA Batthyány-Strattmann László-díjas gyermekgyógyász, a Pikler Intézet nyugalmazott igazgató főorvosa több évtizedes csecsemő- és gyermekgyógyászi pályája, valamint a határon túl élő magyar gyermekek gyógyítása érdekében több évtizede önzetlenül végzett munkája elismeréseként;

DR. SÓJA SZABOLCS CIRILL Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, Tállya község háziorvosa részére Tállya község lakóinak gyógyítása, valamint a térség egészségügyi ellátórendszerének fejlesztése iránt elhivatott több évtizedes munkája elismeréseként;

DR. SZARVAS DALMA Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a Heim Pál Gyermekkórház Sürgősségi Betegellátó Osztályának nyugalmazott osztályvezető főorvosa, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tagja több évtizedes gyermekgyógyászi pályája, valamint a határon túl élő magyar gyermekek gyógyítása érdekében végzett önkéntes munkája elismeréseként;

DR. SZEKERES MÁRTA gyermekszemész szakorvos, a Budai Gyermekkórház nyugalmazott rendelésvezető főorvosa, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tagja több évtizedes szemészorvosi pályája, valamint a határon túl élő magyar gyermekek gyógyítása érdekében végzett önkéntes munkája elismeréseként;

DR. SZEPESI JÁNOS orvos, a Péterfy Sándor utcai Kórház Szülészeti- és Nőgyógyászati Osztályának nyugalmazott főorvosa, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Egészségügyi Bizottságának vezetője több évtizedes szülész-nőgyógyász szakorvosi pályája, valamint a határon túl élő magyar gyermekek gyógyítása érdekében végzett önkéntes munkája elismeréseként;

TAMASIKNÉ DR. HELYES ZSUZSANNA klinikai farmakológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének egyetemi tanára, a Szentágothai János Kutatóközpont elnöke az új mechanizmusú gyulladásgátló és fájdalomcsillapító gyógyszerek fejlesztése érdekében végzett, nemzetközileg is elismert kutatói munkája, valamint kiemelkedő színvonalú oktatói tevékenysége elismeréseként;

DR. URBÁN LÁSZLÓ, a Mátrai Gyógyintézet főigazgató főorvosa példaértékű szakmai alázattal végzett, több mint három évtizedes orvosi munkája, valamint számos egészségügyi intézmény fejlesztését szolgáló vezetői tevékenysége elismeréseként;

DR. VARGA ESZTER KLÁRA, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főorvosa a gyógyítás és az orvostudomány iránt elhivatott, négy évtizedes munkája, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye közéletében betöltött szerepe elismeréseként;

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült:

DR. CSÓK SÁNDOR nyugalmazott szülész-nőgyógyász szakorvos, a paksi Család- és Nővédelmi Tanácsadó volt vezetője a paksi szülészeti ellátás fejlesztésében vállalt jelentős szerepe, magas színvonalú szakorvosi munkája, valamint fáradhatatlanul végzett család- és nővédelmi missziója elismeréseként;

DR. FÁY TAMÁSNÉ, az Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány kuratóriumi titkára az egészségügy területén végzett több évtizedes, magas színvonalú ápolásvezetői munkája elismeréseként;

DR. JÓZAN-JILLING MIHÁLY, a Tolna Megyei Balassa János Kórház belgyógyász-kardiológusa, a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének elnöke a magyar-német testvértelepülési kapcsolatok bővítésében, valamint a Magyarországon élő német nemzetiség hagyományainak ápolásában és érdekeinek védelmében vállalt szerepe elismeréseként;

DR. KRIZMANICH MÁRIA, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Celldömölki Kórháza II. Krónikus Belgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa több évtizede elhivatottan végzett gyógyítómunkája elismeréseként;

DR. MOHR JÓZSEF TAMÁS háziorvos, Segesd község volt polgármestere Segesd érdekében végzett több évtizedes, magas színvonalú körzeti orvosi, valamint eredményes településvezetői munkája elismeréseként;

ÖZVEGY KÁROLY, a szabadkai Grafoprodukt Nyomda tulajdonosa a délvidéki magyar kultúra támogatását és a vajdasági magyar szerzők köteteinek megjelentetését elkötelezetten szolgáló, több évtizedes munkája elismeréseként;

SZABÓNÉ DR. KÁLLAI KLÁRA klinikai szakpszichológus, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének tiszteletbeli elnök a lelki egészség megőrzése, főként a krízisintervenció, a mentálhigiénés ismeretek terjesztése és a kábítószerek használata elleni küzdelem területén végzett példaértékű önkéntes tevékenysége elismeréseként;

DR. SZÉKELY ANNAMÁRIA STEFÁNIA családorvos, a Diakónia Keresztyén Alapítvány Szászrégeni Fiókjának ügyvezető igazgatója a betegellátás területén folytatott magas színvonalú szakmai tevékenysége, valamint a krónikus betegek házi gondozása érdekében végzett odaadó, áldozatos munkája elismeréseként;

DR. TAR GYÖNGYI Hargita megyei tiszti főorvos, a Hargita megyei Népegészségügyi Igazgatóság igazgatója a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat munkáját, valamint a székelyföldi orvosok továbbképzését, illetve
az anyaországi és az erdélyi magyar orvosok közötti kapcsolatok fejlesztését segítő tevékenysége elismeréseként;

DR. VIRGA ÁGNES IBOLYA neurológus, az Emerson Hospital Concord Neurológiai Osztályának vezetője, a Magyar Amerikai Koalíció alelnöke, a Massachusettsi Magyar Egyesület volt elnöke, a Magyar Amerikai Orvostársaság vezetőségi tagja a Bostonban élő magyar közösségért végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként;

A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült:

DR. BODA PÉTER, a miskolci 44. számú Házi Gyermekorvosi Körzet gyermekorvosa több évtizedes gyermekorvosi pályája során lelkiismeretesen végzett gyógyítómunkája elismeréseként;

DR. BOKOR MÁRTON gyermekgyógyász, a Hargita megyei Közegészségügyi Igazgatóság anya- és gyermekvédelmi programfelelőse, a Hargita megyei Sürgősségi Kórház volt igazgatója, Hargita megye volt helyettes tisztifőorvosa az erdélyi és anyaországi orvosok szakmai kapcsolatának ápolását szolgáló három évtizedes tevékenysége, valamint elhivatott gyógyítómunkája elismeréseként;

DR. HOFFER IMRE háziorvos, Kapuvár város alpolgármestere több évtizede elhivatottan végzett háziorvosi munkája, valamint közéleti tevékenysége elismeréseként;

DR. LIPUSZ LÓRÁNT, a halmaji Háziorvosi Rendelő háziorvosa az észak-magyarországi régió kistelepülésein élők egészségének megóvása érdekében végzett több mint négy évtizedes gyógyítómunkája elismeréseként;

Széchenyi-díjas orvos-kutatók 2021-ben