Alapító-elnöki köszöntő

Prof. Dr. Szántó JánosAz 1998 augusztusában megalakult Magyar Klinikai Onkológiai Társaság alapító-elnökének köszöntője.

Tisztelt Kolléga!

A Magyar Onkológusok Társasága munkásságát a továbbiakban is messzemenően magáévá tevő, elveivel egyetértő Magyar Klinikai Onkológiai Társaság legfőbb célkitűzése a homogén betegellátás színvonalának további emelése, a gyógyszeres terápiát igénylő beteg közös elveken alapuló ellátása.

A társaság vezetősége a hazai onkológiai betegellátás valamennyi regiójából, illetve vertikumából tevődik össze azt az igényt megfogalmazva, hogy a már-már népbetegséggé duzzadt rosszindulatú tumorok ellátása kizárólag összehangolt, szakmailag egységes módon javítható.

Az utóbbi években tapasztalt jelentős fejlődés hazánkban is számos új, gyógyszeres, szupportív és palliatív terápiát nyújtó klinikai onkológiai osztály kialakítását tette szükségessé. Ezek szakmai összehangolása, közös elveken alapuló hatékony működtetése, a már meglévő onkológiai társaságok mellett új szervezet létrehozását indokolta.

A tevékenység csakis korszerű és folyamatos oktatáson alapulhat, mely a rákkal kapcsolatos iskolai ismeretterjesztéstől kezdődően a graduális és posztgraduális képzést foglalja magába. Ezen sokoldalú, strukturájában már bizonyos mértékig kialakított, de tudományos társasági szinten eddig nem képviselt csoport működtetése csakis az eddigi társaságokkal és szervezetekkel közösen képzelhető el. A rosszindulatú daganatok gyógyszeres kezelésében bekövetkezett változások újszerű, aktív, összehangolt tudományos tevékenységeket igényelnek. Ez ma már megfelelő kollaborációt feltételező klinikai onkológiai társaság nélkül nem végezhető el. A társaság megalakításával éppen ezt az eddig hiányzó tevékenységet szeretnénk biztosítani.

Köszöntjük mindazokat, akik elveinket elfogadva, és a daganatos betegellátás jobbítása érdekében csatlakoznak társaságunkhoz!

Prof. Dr. Szántó János
alapító-elnök