2003.: két kongresszus után – egyre bővülő partneri kör

A 2003-es év első harmadát már is magunk mögött tudjuk. Reméljük minden tagtársunknak szerencsésen indult az esztendő. Fiatal Társaságunk néhány hónapja lett 4 esztendős. Röviden szeretnénk áttekinteni az elmúlt év legfontosabb eseményeit.

Számos tudományos rendezvénynek voltunk rendezői, illetve társrendezői. Házigazdái voltunk a MOTESZ onkológiai témában megrendezett interdiszciplináris fórumának, ismét megszerveztük az onkológus alaptanfolyamot háziorvosok számára, míg az Onkológus Klub rendezvények találkozási lehetőséget adtak a gyakorló klinikai onkológusok számára a gyógyítás gyakorlati problémáinak megvitatására. Társaságunk több Tudományos Diákköri Konferencián adott át különdíjakat.

Társaságunk számára az elmúlt év kiemelkedő eseménye volt a Magyar Klinikai Onkológus Társaság II. Kongresszusa. Nagy örömünkre a résztvevők száma elérte a 400 főt. Igen nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Kongresszuson az Európai Klinikai Onkológiai Társaság vezető tisztségviselői tartottak előadásokat. A Kongresszusra több mint 120 előadás kivonata érkezett előzetesen, melyből az abstract bizottság válogatása után 96 előadás hangzott el. Az előadás kivonatok ez alkalommal a Magyar Onkológia különszámában jelentek meg. A Kongresszushoz 6 szatellit szimpózium is csatlakozott, melyek szintén sikeresnek bizonyultak. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a támogatóinknak, akik segítették a Kongresszus létrejöttét, illetve lehetővé tették e kiadvány megjelenését is.

A Társaság továbbra is fontos feladatának tekinti a klinikai onkológiai tudományos munka támogatását. Ezért szeretnénk ismét felhívni tagjaink figyelmét pályázatunkra, mellyel a legjobb magyar, illetve idegen nyelvű közlemény díjazására 50.000 – 50.000 Ft-ot tűztünk ki. A Társaság vezetősége változatlanul igen fontosnak tartja fiatal tagjai számára (35 év alatt) nemzetközi kongresszusokon való részvétel biztosítását. A beérkezett pályázatokat a Társaság által kijelölt testület bírálja el.

Nagy örömünkre a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság pártoló tagjai sorában újabb tagok jelentkeztek, így már 21 gyógyszergyártó cég csatlakozott, melyek támogatása döntő módon segítette munkánkat. Nagyon reméljük, hogy ez a harmonikus együttműködés ebben az évben is jellemzi kapcsolatunkat.

2003. március 22-én Tudományos üléssel egybekötött tisztségújító közgyűlést tartottunk. A tudományos ülés keretében a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság tiszteletbeli tagjai sorába választottuk Dr. Heine Hansen és Dr. Jan B. Vermorken professzorokat. Ugyancsak a tudományos ülés keretében került sor a Társaság által alapított Pro Onlologia díj odaítélésére. Az első két díjazott Dr. Eckhardt Sándor és Dr. Kis Pál Mihály lett.

A következő négy éves ciklusra a társaság új vezetőséget választott, az alábbi összetételben.

Elnök: Dr. Bodoky György
Főtitkár: Dr. Szánthó András
Pénztáros: Dr. Pintér Tamás
Jövendő elnök: Dr. Baki Márta
Előző elnök: Dr. Szántó János
Tag: Dr. Kiss Csongor, Dr. Moskovits Katalin, Dr. Nagykálnai Tamás, Dr. Oláh Judit, Dr. Thurzó László
Fegyelmi Bizottság: Dr. Krommer Károly, Dr. Pikó Béla, Dr. Ruzsa Ágnes
Számvizsgáló Bizottság: Dr. Kovács Gábor, Dr. Osváth Márta, Dr. Szűcs Miklós

A Társaság éves tagdíja továbbra is 2.000 Ft. A mellékelt csekken kérjük 2003 éves tagdíjuk mielőbbi befizetését.

2002. január 1-től www.mkot.hu címen honlapot nyitottunk. A postai levelezés helyett továbbra is elektronikus formában szeretnénk kapcsolatot tartani társaságunk tagjaival, ezért kérjük kísérje figyelemmel a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság folyamatosan változó honlapját.

A tagjaink adatainak regisztrálására és aktualizálására szolgál a www.mkot.hu weblap „Tagsági adatok” menüpontja. Kérjük, hogy a tagnyilvántartás pontossága érdekében itt adja meg adatait, elérhetőségeit, a mellékelt tagdíjcsekk aktuális befizetésének dátumát. Amennyiben év közben bármely adata változik, kérjük, szintén e menüpont használatával küldje el számunkra a változásokat, hogy adataink mindig naprakészek legyenek, ezzel is elősegítve, hogy az eseményekről, hírekről, rendezvényekről a valós elérhetőségek alapján tudjuk Önt tájékoztatni.

A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság vezetősége nevében
Dr. Bodoky György elnök és Dr. Szánthó András főtitkár

Budapest, 2003.április 24.