2001: Kongresszus után, továbbképzések előtt

A 2001-es év első harmadát már is magunk mögött tudjuk. Reméljük minden tagtársunknak szerencsésen indult az esztendő. Fiatal Társaságunk néhány hónapja lett 2 esztendős. A januári vezetőségi ülésünkön áttekintettük az elmúlt év Társasági eseményeit.

Számos tudományos rendezvénynek voltunk rendezői, illetve társrendezői. Házigazdái voltunk a MOTESZ onkológiai témában megrendezett interdiszciplináris fórumának, ismét megszerveztük az onkológus alaptanfolyamot háziorvosok számára, míg az onkológus klub rendezvények találkozási lehetőséget adtak a gyakorló klinikai onkológusok számára a gyógyítás gyakorlati problémáinak megvitatására. Társaságunk több Tudományos Diákköri Konferencián adott át különdíjakat.

Társaságunk számára az elmúlt év kiemelkedő eseménye volt a Magyar Klinikai Onkológus Társaság I. Kongresszusa. Nagy örömünkre a résztvevők száma elérte a 250 főt. Igen nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Kongresszuson az Európai Klinikai Onkológiai Társaság vezető tisztségviselői tartottak előadásokat. A Kongresszusra közel 100 előadás kivonata érkezett előzetesen, melyből az abstract bizottság válogatása után 70 előadás hangzott el.

A Kongresszushoz 3 szatelit szimpózium is csatlakozott, melyek szintén sikeresnek bizonyultak. Mellékelten küldjük a Lege Artis Medicinenae különszámát, melyben az elhangzott előadások összefoglalói olvashatók. Egyrészt sajnáljuk, hogy az előadás-kivonatok írásbeli kiadása elől a magyarországi onkológus társadalom hivatalos lapja, a Magyar Onkológia elzárkózott. Másrészt szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen így a Kongresszus üzenete egy sokkal nagyobb nyilvánossághoz juthatott el.

Igen tanúságos volt a Kongresszus keretében az onkológiai osztályokat bemutató fórum is. Közös kívánságra egy munkabizottságot hoztunk létre, amely a citosztatikus kezelések kiszolgálásának feltételeit kívánja megfogalmazni. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a támogatóinknak, akik segítették a Kongresszus létrejöttét, illetve lehetővé tették e kiadvány megjelenését is.

A vezetőség úgy értékelte, hogy a Társaság a tervezett feladatait eredményesen teljesítette. Őszintén reméljük, hogy Tagságunk is elégedett volt Magyar Klinikai Onkológiai Társaság által felkínált lehetőségekkel. Természetesen tudjuk, sok tennivalónk van még a Társaság működésének gördülékenyebbé tételében. Erre az esztendőre igyekszünk az előző év hibáiból okulva tovább lépni e területen is.

Ebben az esztendőben Társaságunk ismét lehetőséget kapott a MOTESZ Interdiszciplináris Fórum sorozat keretében az onkológiával foglalkozó rendezvény szervezésére. 2001. február 23-án ezúttal „Onkológia az új évezred küszöbén” címmel került sor a fórumra. Társaságunk tagjaink külön meghívót kaptak a rendezvényre.

2001. április 21-én Kecskeméten a már hagyományosnak mondható onkológiai finanszírozással foglalkozó rendezvény lesz a következő Társasági találkozónk. Tagjaink személyes meghívót kapnak a rendezvényre.

Az Onkológus Klub is folytatja működését. Terveink szerint ősszel a hipertermia klinikai onkológiai alkalmazásáról szeretnénk tapasztalatainkat közösen megvitatni.

A nagysikerű onkológiai alaptanfolyamunkra idén már három városból jelezték igényüket. Így terveink szerint Debrecenben, Győrben és Kecskeméten tervezzük megszervezni idén az alaptanfolyamot.

Kórházi továbbképző sorozatunk iránt is igen nagy az érdeklődés. Három kórház vezetése jelezte igényét a rendezvény lebonyolítására, így ebben az évben Pápa, Zalaegerszeg és Vác lesz a helyszíne a továbbképzésnek.

Az év során a citosztatikus kezelések kiszolgálásának feltételeit meghatározó munkabizottság tovább folytatja munkáját. A munkabizottság ajánlásokat szeretne megfogalmazni a kemotherápia alkalmazásának minimumfeltételeit illetően.

A Társaság továbbra is fontos feladatának tekinti a klinikai onkológiai tudományos munka támogatását. Ezért szeretnénk ismét felhívni tagjaink figyelmét pályázatunkra mellyel a legjobb magyar, illetve idegen nyelvű közlemény díjazására 50.000 – 50.000 Ft-t tűztünk ki. A Társaság vezetősége változatlanul igen fontosnak tartja fiatal tagjai számára (35 év alatt) nemzetközi kongresszusokon való részvétel biztosítását. A beérkezett pályázatokat a Társaság által kijelölt testület bírálja el.

Nagy örömünkre a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság pártoló tagjai sorában 16 gyógyszergyártó cég csatlakozott, melyek támogatása döntő módon segítette munkánkat. Nagyon reméljük, hogy ez a harmonikus együttműködés ebben az évben is jellemzi kapcsolatunkat.

A Társaság éves tagdíja továbbra is 2.000 Ft. A mellékelt csekken kérjük a 2001-es éves tagdíjuk mielőbbi befizetését. Azok számára, akik jelentkezésük ellenére elmulasztották befizetni tavalyi tagdíjukat, két csekket mellékelünk.

A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság vezetősége nevében
Prof. Dr. Szántó János elnök és Prof. Dr. Bodoky György főtitkár