Orvosok és kutatók állami kitüntetéssel

Március 15-én sok egészségügyi dolgozó, orvos és kutató munkáját ismerték el állami kitüntetéssel.

TisztikeresztMagyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep alkalmából

a Széchenyi-díjat adományozta:

KOVÁCS L. GÁBOR laboratóriumi szakorvosnak, neuroendokrinológusnak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontja elnökének, egyetemi tanárnak a metabolikus megbetegedések és a laboratóriumi diagnosztika módszereinek fejlesztése területén elért kimagasló eredményei, valamint a hazai és nemzetközi laboratóriumi medicina fejlődését jelentősen segítő szervezeti és szakmai újításai, kiváló tudományszervezői munkája elismeréseként;

LIGETI ERZSÉBET kutatóorvosnak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Élettani Intézete igazgatóhelyettesének, egyetemi tanárnak a sejtélettan területén elért kiemelkedő orvosbiológiai kutatási eredményei, valamint a tudományos utánpótlás-nevelés érdekében végzett magas szintű oktatói munkája elismeréseként;

a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal (polgári tagozata) kitüntetést adományozott:

IVÁN LÁSZLÓ, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa, a Batthyány-Strattmann László Idősek Akadémiájának alapítója és vezetője részére az idősek életminőségének javítása érdekében végzett sokoldalú szakmai munkája és társadalmi szerepvállalása, az öregedés neuropszichiátriai összefüggéseit és társadalmi vonatkozásait vizsgáló tudományos, valamint jelentős pedagógiai tevékenysége elismeréseként;

KÁSLER MIKLÓS onkológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa, tanszékvezető egyetemi tanár részére több évtizedes, kimagasló gyógyító, tudományos és egyetemi oktatói munkássága, valamint a hazai onkológiai ellátás fejlesztése érdekében végzett fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként;

PALKOVITS MIKLÓS Széchenyi-díjas orvos, anatómus, endokrinológus, agykutató, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének professor emeritusa részére a kémiai neuroanatómia megalapozását jelentő kutatási eredményei, a róla elnevezett agyi mikrodisszekciós technika bevezetése, valamint kiemelkedő oktatói tevékenysége elismeréseként;

TOMPA ANNA MÁRIA, az orvostudomány doktora, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Népegészségtani Intézetének igazgatóhelyettese, az Országos Kémiai Biztonsági Intézet tudományos igazgatója részére a kémiai karcinogenezis, a rákprevenció, a biomonitorizálás és a kemoprevenció területén elért kiemelkedő tudományos eredményei, valamint oktatói, ismeretterjesztő és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként;

a Magyar Érdemrend középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozott:

BLASKÓ GÁBOR Széchenyi-díjas kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki Egyetem címzetes egyetemi tanára, a Servier Kutatóintézet Zrt. ügyvezető igazgatója részére a magyar kémiai alap- és gyógyszerkutatás hírnevének fenntartásához való hozzájárulása, nemzetközi szinten is elismert kutatási eredményei, valamint jelentős tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként;

MONOS EMIL, az orvostudomány doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézetének professor emeritusa részére a hazai orvos-, gyógyszerész- és egészségügyimérnök-képzésben végzett kimagasló oktató és iskolateremtő tevékenysége, valamint az érrendszer működésének és az érbetegségek kialakulásának kutatásában elért nemzetközi szintű tudományos eredményei elismeréseként;

PETHŐ BERTALAN pszichiáter, az orvostudomány doktora, filozófus, a Kodolányi János Főiskola Társadalom- és Bölcsészettudományi Intézet Pszichológia Tanszéke Posztmodernológiai Kutatóközpontjának alapító igazgatója részére a hazai pszichiátriában betöltött meghatározó szerepe, nemzetközileg is kiemelkedő tudományos eredményei, valamint iskolateremtő pedagógiai tevékenysége elismeréseként;

VÍGH LÁSZLÓ Széchenyi-díjas kutatóvegyész, biokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának kutatóprofesszora, a Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára, a Straub Örökség Alapítvány elnöke részére a stressz és adaptáció sejt- és molekuláris szintű folyamatainak megismerését célzó kutatási eredményei, valamint a kutatói pálya népszerűsítése érdekében végzett jelentős tudományszervezői tevékenysége elismeréseként.

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke megbízásából Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként

Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést adott át:

BEDROS J. RÓBERT, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház főigazgató főorvosa részére,

BERTA ANDRÁS, az orvostudomány doktora, a Debreceni Szemklinika professzora részére,

GREZSA FERENC, pszichiáter, a Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Továbbképző Központjának központvezető adjunktusa részére,

KOVÁCS LÁSZLÓ, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó vezető főorvosa, orvos igazgatója részére,

TÓTH GÁBOR, a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgatója részére.

Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

BALLA JÓZSEF, belgyógyász, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet Nephrológiai Nem Önálló Tanszék vezetője,

GERA ISTVÁN IMRE, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Parodontológiai Klinika egyetemi tanára,

HAJNAL FERENC, egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Családorvosi Intézet és Rendelő intézetvezetője,

HARMATTA JÁNOS, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Tündérhegyi Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás Rehabilitációs Osztály osztályvezető főorvosa,

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át:

RUDNER ERVIN, a szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet főigazgató főorvosa részére,

Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatkitüntetésben részesült:

DURA GYULA, az Országos Környezetegészségügyi Intézet megbízott főigazgatója.

Itt felidézheti a 2014-es márciusi kitüntetettek lajstromát is.