T-sejtek tumorellenes aktiválását blokkoló B-sejteket fedeztek fel

A Harvard Medical School kutatói a Nature folyóiratban megjelent cikkükben arról számoltak be, hogy a B-sejtek egyik alcsoportjának egy specifikus génexpressziója limitálja a tumorellenes T-sejtek aktiválását.

Amint a publikációs szemléző Medical Online kiemeli, a kutatók áramlási citometriával és különböző RNS-szekvenálási módszerekkel tanulmányozták többféle B-sejt génexpresszióját melanóma növekedése során, és azt tapasztalták, hogy a Havcr1 gén által a B-sejtek egy csoportjának felületén expresszálódó TIM-1 felszíni molekula jelentős mértékben csökkenti a T-sejtek tumorellenes válaszát.

Amikor melanómás egerekben kiütötték a Havcr1 gént, a tumorok növekedése szignifikáns mértékben csökkent. A B-sejtek tumorellenes tevékenységben betöltött szerepe a T-sejtekéhez képest jóval kevésbé tisztázott, de a TIM-1 szignalizációs útvonal minden bizonnyal a túlzottan erős immunválasz megfékezésére szolgál. Ha azonban ez a funkció a tumorok megjelenésétől független marad, az immunrendszer nem lesz képes a szükséges immunválasz kiváltására.

Eredeti tanulmány: Lloyd Bod et al, B-cell-specific checkpoint molecules that regulate anti-tumour immunity, Nature (2023).