Gratulálunk a Széchenyi-díjas Tímár József professzornak!

Széchenyi-díjjal ismerték el Tímár József patológus professzor munkásságát a nemzeti ünnep alkalmából tartott díszünnepségen az Országházban.

Fotó: MTI

Tímár József nemcsak a rákkutatásban etalon, a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság tudományos fórumain tartott telt házas előadásai is jelzik, hogy meglátásaira évtizedek óta odafigyelnek a gyakorló onkológusok és a társszakmák képviselői is.

Amint méltatásában olvasható, Tímár József patológus, az orvostudomány doktora 1952. január 12-én született Budapesten. A szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen megkezdett tanulmányait a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen (SOTE) fejezte be 1976-ban. 1980-ban patológusi szakvizsgát tett, 1987-ben az orvostudomány kandidátusa, 1995-ben az orvostudomány doktora lett.

Az egyetemen 1976-1983 között tanársegéd, 1984-1989 között adjunktus, 1990-től docens volt, 1995 óta egyetemi tanár. 1999-ig a SOTE I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetében dolgozott, majd megalapította az Országos Onkológiai Intézet Tumor Progressziós Osztályát, amelyet osztályvezető főorvosként 2008-ig vezetett. 2008-2017 között a Semmelweis Egyetem II. számú Patológiai Intézetét igazgatta tanszékvezetőként, 2015-2022 között vezette az egyetem Patológiai Orvostudományok Doktori iskoláját, 2013-15 között rektorhelyettes volt. Jelenleg a patológiai intézet Tumorprogressziós Munkacsoportjában kutat.

Kutatási területe a daganatok áttétképzése és annak sejtbiológiai és genomikai alapjai. A prediktív és prognosztikus molekuláris patológiai diagnosztika egyik hazai úttörője, központi szerepet játszott az onkológiai kutatásokban, az onkológiai program megalkotásában és menedzselésében. A Pathology Oncology Research folyóirat társalapítója, számos magyar és angol nyelvű molekuláris onkológiai szakkönyv szerzője. Díjai: Széchenyi professzori ösztöndíj (1997), Akadémiai Díj (1998, 2005), a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje (2017).